Iz Kamena

Kamen je riječ koja opisuje čitav život jednog
Hercegovca.
Kamen nam je kolijevka, kameno nam ognjište, na kamenu se rađamo, na kamenu spavamo. Kuće su nam kamene, kamen nam je astal. Kamen nam je međa, kamen nam je ograda i odbrana. Kamen nam je prva olovka, kamen nam je prva igračka. Na kamenu prva slova pišemo. Kamen nam je sudbina.
Kamen nam je orjentir, kamen nam je putokaz, kamen nam je imendan. Čitav život sa kamenom, i na kraju opet pod kamen, onaj najteži – mermerni. Sve nam je kameno osim srca.